งานมิลเลอร์ เกรด a ไม่สังเกตุดีๆ โดนแน่นอน

พูดถึงงานก๊อป เราคงคิดถึงวลีเด็ดของเดี่ยว พี่โน๊ตอุดมแน่ ว่ามันต้องมาจากจีนคือ งานมิเลอร์ เกรด a แต่จริงแล้วไม่ต้องพี่จีนเขาก๊อปหรอก!!! ประเทศอื่นก็มีไม่ดูดีๆ อาจจะโดนก็ได้ 

แบ่งปัน