ทดสอบให้คน 150 คน มาวาด “โลโก้แบรนด์ดัง” ภาพที่ได้จะออกมาแบบไหน

แน่นอนว่าทุกบริษัทต่างต้องทำโลโก้ของแบรนด์ตัวเองให้เป็นที่น่าจดจำ และให้คนนึกออกเสมอ วันี้จึงมีการทดสอบให้คนจำนวน 150 คน มาวาดโลโก้แบรนด์ดังว่าแต่ละคนจะวาดออกมาเป็นอย่างไร ไปดูกันเลย

1. โลโก้ Apple

นี่คือโลโก้ Apple ที่ถูกพัฒนาจากอดีตถึงปัจจุบัน

นี่คือภาพที่คน 150 คนวาดโลโก้ Apple

 

2. โลโก้ Adidas

นี่คือโลโก้ Adidas ที่ถูกพัฒนาจากอดีตถึงปัจจุบัน

นี่คือภาพที่คน 150 คนวาดโลโก้ Adidas

 

3. โลโก้ Burger King

นี่คือโลโก้ Burger King ที่ถูกพัฒนาจากอดีตถึงปัจจุบัน

นี่คือภาพที่คน 150 คนวาดโลโก้ Burger King

 

4. โลโก้ Starbucks

นี่คือโลโก้ Starbucks ที่ถูกพัฒนาจากอดีตถึงปัจจุบัน

นี่คือภาพที่คน 150 คนวาดโลโก้ Starbucks

 

5. โลโก้ IKEA

นี่คือโลโก้ IKEA ที่ถูกพัฒนาจากอดีตถึงปัจจุบัน

นี่คือภาพที่คน 150 คนวาดโลโก้ IKEA

6. โลโก้ Domino’s

นี่คือโลโก้ Domino’s ที่ถูกพัฒนาจากอดีตถึงปัจจุบัน

นี่คือภาพที่คน 150 คนวาดโลโก้ Domino’s

 

7. โลโก้ Foot Locker

นี่คือภาพที่คน 150 คนวาดโลโก้ Foot Locker

8. โลโก้ Target

นี่คือโลโก้ Target ที่ถูกพัฒนาจากอดีตถึงปัจจุบัน


นี่คือภาพที่คน 150 คนวาดโลโก้ Target

 

9. โลโก้ 7-Eleven

นี่คือโลโก้ 7-Eleven ที่ถูกพัฒนาจากอดีตถึงปัจจุบัน

นี่คือภาพที่คน 150 คนวาดโลโก้ 7-Eleven

10. โลโก้ Walmart
นี่คือโลโก้ Walmart ที่ถูกพัฒนาจากอดีตถึงปัจจุบัน

นี่คือภาพที่คน 150 คนวาดโลโก้ Walmart

ที่มา boredpanda
ติดตามข่าวสารอีกมากมายได้ที่  l lp-yaem