ภาพวาดสะท้อนสังคมยุคปัจจุบัน ที่รอคนหัวดีมาช่วยตีความหมาย

ปัจจุบันโลกของเรานั้นได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านนวัตกรรม ทั้งด้านความรู้ รวมทั้งเรื่องสภาพสังคมด้วย แต่ของทุกอย่างมันต้องมีสองด้านเสมอ เมื่อทุกอย่างมันพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนบางครั้งเราอาจจะลืมเลือนเรื่องบางอย่างไป

ศิลปินชาวเยอรมันชื่อว่า สเตฟเฟน คราฟท์ ได้วาดภาพชุดหนึ่งที่สะท้อนในเห็นถึงปัญหาต่างๆ ของสังคมเอาไว้ได้อย่างลึกซึ้ง เราจึงขอท้าให้คนที่หัวดีช่วยมาตีความหมายเหล่านี้ให้หน่อยว่าจะคิดเหมือนกับเราหรือไม่?

1. การดูแลตัวเองของเหล่าสัตว์น้ำ 

2. การรอเวลาที่ทุกอย่างจะหมดไป 

3. สังคมแบบตัวใครตัวมัน 

4. อุปกรณ์เสริมทางการศึกษา 

5. ความคิดที่ว่า ” แค่คนเดียวมันจะไปเปลี่ยนอะไรได้ “

6. ความสัมพันธ์ที่เน้นยอด Like เป็นหลัก 

7. ความแตกต่างทางด้านการเงิน 

8. ปัญหาความร้อนที่โลกกำลังเผชิญ 

9. สังคมก้มหน้า ที่ไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้าง 

10. ความน่ากลัวของพลาสติก

11. โลกส่วนตัวที่คุณเลือกเอง 

12. โลกที่กำลังเปลี่ยนไปจากการกระทำของมนุษย์

13. หลายคนทิ้งขยะลงทะเล เพราะคิดว่ามันทิ้งได้ 

14. สัตว์น้ำสายพันธุ์ใหม่ที่ในอนาคตลูกหลานเราจะได้เห็น 

15. เราเป็นผู้ลี้ภัยจากสภาพภูมิอากาศ

ขอบคุณที่มา Facebook | Instagram