เปิดแล้ว แลนมาร์คแห่งใหม่ในโคราช ” หุ่นฟางยักษ์ “

ประเทศไทยมีที่เที่ยวมากมายที่เรานั้นอาจจะยังไม่เคยได้ไปสัมผัส ทั้งโบราณสถานตามประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ งานประเพณีวัฒธรรม มันล้วนเป็นเสน่ห์ที่ทำให้คนทั้งคนไทย และชาวต่างชาติเดินไปเที่ยวอย่างที่ ททท บอกว่า ” เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้ ” ดังนั้นเราก็อยากจะช่วยส่งเสริมให้คนไทยหันมาเที่ยวในประเทศเยอะๆ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ก็ได้มีการเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ขึ้นที่ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยเป็นการจัดแสดงหุ่นฟาง ภายใต้โครงการเมืองศิลปวัฒนธรรม สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนได้เข้ามามาเรียนศิลปะพื้นบ้านโดยผ่านประติมากรรมหุ่นฟางร่วมสมัย

แล้วยังมีการจัดกิจกรรมในการประกวดการสร้างสรรค์ประติมากรรมหุ่นฟางทั้งในระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชนอีกด้วย

#

#

นอกจากจะทำเอาไว้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ยังเอาไว้สำหรับการเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale Korat 2020 โดยจะจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย

#

#

สำหรับประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา หรือจังหวัดใกล้เคียงที่ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหน ก็ลองไปเที่ยวที่นี้ได้นะเพราะเขาจะให้เข้าฟรี ถึงเดือนธันวาคมนี้

ชอบคุณที่มา facebook

แบ่งปัน